Milsing EU projekt

Projekt

Naziv projekta: Izgradnja i opremanje proizvodno poslovne zgrade tvrtke Milsing d.o.o. s ciljem povećanja konkurentnosti

Korisnik: Milsing d.o.o.

Kratki opis projekta: Tvrtka Milsing d.o.o. je kroz natječaj „Izgradnja i opremanje proizvodnih kapaciteta MSP“, referentne oznake KK.03.2.1.15 prijavila projekt pod nazivom “Izgradnja i opremanje proizvodno poslovne zgrade tvrtke Milsing d.o.o. s ciljem povećanja konkurentnosti” referentne oznake ugovora KK.03.2.1.15.0079. Tvrtka Milsing d.o.o. izgradit će proizvodno-poslovne prostore te povećati učinkovitost ukupnog poslovanja društva.

Ciljevi i očekivani rezultati projekta (operacije): Svrha provedbe ovog projekta jest jačanje konkurentnosti poduzeća Milsing d.o.o. na domaćem i inozemnom tržištu ulaganjem u njegove kapacitete izgradnjom i opremanjem proizvodno-poslovne građevine.

Kombinacijom izgradnje i opremanja vlastitih proizvodnih kapaciteta, s promocijom svojih proizvoda i širenjem na nova tržišta Milsing planira povećati prihode od prodaje odnosno izvoza, stvoriti nova radna mjesta te osigurati dugoročnu održivost rezultata ovog projekta.

Ukupna vrijednost projekta: 40.338.702,27 HRK

EU sufinanciranje projekta: 11.580.807,30 HRK

Razdoblje provedbe projekta: od 13. ožujka 2019. do 13. studenog 2021.

Kontakt osoba za više informacija: Romana Čičak Pećin, romana.cicak.pecin@milsing.com, +385 1 6379 439

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Sadržaj internetske stranice isključiva je odgovornost tvrtke Milsing d.o.o.

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/

Natural Wealth Biorela Nutripharm Osteo Bi-Flex Mikeda Chocowise Lectranal Juicy Slim TurboLax L direct Nature’s Bounty


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj