Milsing EU projekt

Zaštita osobnih podataka

Korisnicima ovih internet stranica i svih aplikacija koje su objavljene na ovim internet stranicama, Moj Milsing web platforme (dalje: Platforma) u nastavku se izlažu i objašnjavaju prava vezana uz zaštitu njihovih osobnih podataka koje, kao voditelj obrade, obrađuje  Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB 02914711498 u svrhu obavljanja poslova u okviru djelatnosti Društva.

1. Opći podaci:

Voditelj obrade osobnih podataka je:

Milsing d.o.o., Velika cesta 99, 10000 Zagreb, OIB 02914711498

Kontakt podaci putem kojih se mogu dobiti sve informacije u vezi obrade i korištenja osobnih podataka su:

broj telefona: 01 6379 444
e-mail: dpo@milsing.hr
adresa: Velika cesta 99, 10 000 Zagreb

Korisnik je fizička osoba čije osobne podatke Milsing obrađuje temeljem jedne od pravnih osnova za obradu osobnih podataka. Korisnik može biti fizička osoba koja je zatražila pristup Platformi, kao i svaka druga osoba koja je dala svoju suglasnost u vidu privole na obradu podataka ili koja je povezana s poslovnim subjektom čiji su podaci predmet obrade.

Prilikom obrade osobnih podataka Milsing se vodi načelima iz Uredba (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (dalje: Uredba), a osobito načelima: zakonitosti, poštenosti i transparentnosti obrade, smanjenja količine podataka, ograničenja svrhe obrade i ograničenja pohrane osobnih podataka, točnosti, cjelovitosti i povjerljivosti te pouzdanosti. Milsing provodi tehničke i organizacijske mjere zaštite kako bi osigurao odgovarajuću razinu sigurnosti obrade podataka.

2. Vrste osobnih podataka koji se obrađuju:

Milsing d.o.o. obrađuje vaše osobne podatke koje ste nam povjerili putem Platforme.

Osobni podaci koji prikuplja Milsing su: ime i prezime, naziv ljekarničke ustanove koji sadrži osobno ime i prezime, grad, adresa, e-mail adresa i telefonski broj. Pored osobnih podataka Milsing prikuplja i podatke o nazivu i adresi ljekarničke ustanove.

3. Pravna osnova obrade, svrha, način obrade i čuvanje osobnih podataka

Obrada osobnih podataka obuhvaća radnje poput prikupljanja, bilježenja, strukturiranja, pohrane, izmjene, obavljanja uvida, uporabe, prenošenja ili uništavanja osobnih podataka. Milsing prikuplja, obrađuje, analizira i koristi osobne podatke radi provedbe mjera i aktivnosti te pružanja informacija unutar Platforme. Milsing vrši obradu osobnih podataka na temelju jedne od sljedećih pravnih osnova: ispunjenje ugovornih obveza, poštovanje pravnih obveza Milsing-a te privole Korisnika te radi ostvarenje legitimnog interesa.

Svi osobni podaci koriste se isključivo u svrhu pružanja informacija i podataka putem Platforme te pristupa istoj, a radi koje su isti prikupljeni. Prikupljeni podaci neće se ni na koji način učiniti dostupnim trećim osobama, osim u zakonom propisanu svrhu. Platforma ne koristi automatizirani proces donošenja odluka, odnosno profiliranje.

Svi podaci brišu se prestankom svrhe u koju su prikupljeni, odnosno prestankom odnosa, a najkasnije po isteku svih zakonskih obveza povezanih s čuvanjem osobnih podataka, osim u slučaju prigovora, sve do konačnog dovršetka postupaka po prigovoru u skladu s važećim propisima. Moguće je da se umjesto brisanja podaci anonimiziraju. U tom se slučaju trajno uklanjaju svi podaci povezani s Korisnikom.

4. Prava korisnika

Korisnik u svako doba ima slijedeća prava:

Ako želite ostvariti neko od navedenih prava, obratite nam se koristeći se našim podacima za kontakt iz točke 1.

Ako biste se nekim od navedenih prava koristili prečesto i s očitom namjerom zlouporabe, možemo naplatiti administrativnu pristojbu ili odbiti obraditi vaš zahtjev.

5. Pravila o korištenju kolačića

Web stranica www.milsing.hr koristi kolačiće. Kolačići su tekstualne datoteke koje preglednik sprema na računalni sustav.

Mnoge web stranice i poslužitelji koriste kolačiće. Mnogi kolačići u sebi sadrže tzv cookie ID. Cookie ID je jedinstveni identifikator kolačića. Sadrži se od niza znakova koje web stranice i serveri mogu dodijeliti specifičnom pregledniku u kojem je kolačić pohranjen. To daje mogućnost posjećenim web stranicama i serverima da razlikuju pojedine preglednike od ostalih preglednika na kojima su drugačiji kolačići. Pojedini preglednik može se identificirati putem jedinstvenog cookie ID.

Kroz korištenje kolačića web stranica www.milsing.hr Korisnicima pruža pristupačnije usluge koje ne bi bile moguće bez korištenja kolačića.

Informacije i ponude web stranice mogu se putem kolačića optimizirati tako da je na prvom mjestu Korisnik i njegovo korisničko iskustvo. Kao što je prethodno rečeno, kolačići omogućuju da prepoznamo korisnike web stranice. Svrha toga je u tome da korisnik lakše koristi web stranicu. Primjerice, korisnik koji koristi kolačiće ne mora pri svakom pristupanju web stranici unositi pristupne podatke jer taj postupak preuzima web stranica koja smješta kolačić na računalni sustav.

Ispitanik može u bilo koje doba spriječiti smještanje kolačića putem editiranja postavki preglednika kojeg koristi, i tako može trajno onemogućiti smještanje kolačića. Nadalje, već postavljeni kolačići mogu se ukloniti u bilo koje doba putem bilo kojeg preglednika. No, ako ispitanik deaktivira postavljanje kolačića u svom pregledniku, neće moći koristiti sve funkcije Platforme. Kako bi ova Platforma radila ispravno sa svim svojim funkcionalnostima te da bi mogli dalje raditi na unaprijeđenu stranice i poboljšanju korisničkog iskustva, potrebni su nam kolačići  (eng. cookies).

Apsolutno nužni kolačići su potrebni za navigaciju kroz Internet stranice www.milsing.hr te upravljaju osnovnim funkcijama mrežnih stranica. Milsing d.o.o. prati statističku posjećenost svojih stranica isključivo radi dobivanja nužnih informacija o privlačnosti i uspješnosti svojih stranica i pri tom koristi uslugu treće strane pod nazivom Google Analytics.

Natural Wealth Biorela Nutripharm Osteo Bi-Flex Mikeda Chocowise Lectranal Juicy Slim TurboLax L direct Nature’s Bounty


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj